Get Adobe Flash player
แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประมวลภาพโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2560


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษารู้ถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพ
เว็บไซต์หน่วยงานภายใน
TECHED LINK

RMUTK LINK


Facebook คณะ