แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประมวลภาพพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับ กลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงหล่อโลหะ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พานาพลัส จำกัด

ประมวลภาพพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บางกอก ไฮแล็บ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนประเภท Degree และ Non-Degree เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 14/1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประเทศ

กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบโควตา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ