แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

กำหนดการสอบกลางภาคภาค ปีการศึกษา 2/2559


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2/2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ด้วย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้พิจารณากลั่นกรองและลงคะแนนเลือกผู้สมัครหัวหน้าภาควิชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการสอบปลายภาคภาค ปีการศึกษา 1/2559


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้ง ระเบียบว่าด้วยการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติในการสอบ ประกาศข้อปฏิบัติของกรรมการกำกับห้องสอบ พร้อมตารางการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็น
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ด้วย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นหัวหน้าภาควิชา รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


เพื่อให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1. รายละเอียดการสมัครหัวหน้าภาควิชา
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 1)
3. กระบวนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 2)
4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 3)
5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (คสภ. 4) และ ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา (คสภ. 4.1)
6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 5)
7. หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (คสภ. 6)
8. การคำนวณน้ำหนักคะแนนการสรรหาหัวหน้าภาควิชา (คสภ. พิเศษ)
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฟังวิสัยทัศน์และลงคะแนนเลือกหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2017
พฤ อา
« ก.พ.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

TECHED LINK


RMUTK LINK


Facebook คณะ